Okolí

Navštivte nejzajímavější místa našeho krásného kraje.

Zámek Lednice

Národní kulturní památka . Po složitém vývoji od gotické tvrze přes renesanční, barokní a klasicistní podobu se dochovala poslední přestavba v historizujícím novogotickém slohu z let 1846-1858. Je dílem vídeňského architekta Wingelmüllera a jeho nástupce Heidricha. Interiér je zdoben kazetovými stropy, vyřezávaným obložením stěn a zárubní a samostatnými schodišti.

Zámek Lednice


Zámek Valtice

Valtický zámek byl vybudován nedaleko někdejšího středověkého hradu, připomínaného již koncem XII. století. Hrad náležel rodu Seefeldů. Když panství později získali Lichtenštejnové, postavili zde renesanční zámek. Současnou barokní stavbu zahájil koncem XVII. století Karel Eusebius z Lichtenštejna, vzdělaný a zcestovalý příslušník tohoto mocného šlechtického rodu. Valtice se staly hlavním rodovým sídlem vybudovaným za účasti předních architektů (F. Carrati, G. G. Tencalla, A. a K. Ernové, D. Martinelli, A. J. Ospel). Závěrečnou podobu dal zámku význačný rakouský architekt J. B. Fischer z Erlachu.

Zámek Valtice


Janův hrad

Janův hrad (1807-1810) - romantická napodobenina zříceniny starého hradu. Stavbu podle projektu Josepha Hardtmutha započal v roce 1807 Alois I. Josef kníže z Lichtenštejna), ten však umírá a stavbu dokončuje o tři roky později jeho o rok mladší bratr - Jan I. Josef kníže z Lichtenštejna.

Janův hrad


Lednické rybníky

Lednické rybníky patří k nejstarším rybničním soustavám na Moravě a od 15. století jsou trvale využívaly k chovu ryb. Tvoří je největší moravský rybník Nesyt (325 ha) a dále rybníky Hlohovecký (104 ha), Prostřední (48,5 ha) a Mlýnský (107 ha).


 

Rybniční zámeček (1816)

Rybniční zámeček, nazývaný dříve Jägerhaus, Jagdschloß am Teiche nebo Teichsalett, byl vystavěn na katastru Lednice na severním břehu Prostředního rybníka, poblíž aleje spojující Lednici s Valticemi. Stavba byla začleněna do upravené krajiny mezi oběma městečky tak, že její hlavní jižní průčelí je obráceno k rybníku a průhledy spojeno s chrámem Tří grácií a Novým dvorem na protilehlém břehu.

Rybniční zámeček


Tři Grácie (1824-1825)

V Bořím lese necelý kilometr západně od Nového Dvora a západně od Lednice, na návrší nad Prostřením rybníkem, se tyčí malý empírový zámeček nazvaný chrám Tří Grácií; vybudoval jej v letech 1824 - 1825 lichtenštejnský stavební ředitel Jan Karel Engel podle svých vlastních plánů a vyzdobili bratři Martinettiové. Kaple svatého Huberta Nejmladší stavbou Lednicko - valtického areálu, postavenou v roce 1854 podle plánů Georga Wingelmüllera stavitelem Janem Heidrichem na palouku v Bořím lese, je novogotická pilířová kaple zasvěcená patronovi lovců - svatému Hubertu.

Tři Grácie


Nový dvůr (1809)

Na našem území výjimečná empírová stavba, která neměla jen estetický účel v krajinné kompozici, i když toto její určení bylo prvořadé. Tato stavba z roku 1809 byla projektována J. Hardmuthem.. Původní sloužila pro chov vzácných merinových ovcí, později zde byly chováni koní.

Nový dvůr


Hraniční zámeček

V letech 1826 - 1827 byl půl kilometru severozápadně od Hlohoveckého rybníka na tehdejších hranicích mezi Moravou a Dolními Rakousy postaven tzv. Hraniční zámeček s krásným výhledem na rybníky směrem na východ. Tato klasicistní stavba byla zbudována na močálovité půdě, která musela být nejdříve zpevněna dřevěnými piloty a rošty, na které pak byly položeny základy objektu. Plány vypracoval zednický mistr Karel Schlepa.

Hraniční zámeček


Rendez-vous

Podle plánů stavebního ředitele Josefa Hardtmutha postavil na nejvyšším místě Bořího lesa v letech 1810-1812 architekt Josef Kornhäusel empírovou stavbu zvanou Dianin chrám (nezřídka je označována také jako Rendezvous). Bohyně lovu Diana, jíž je stavba zasvěcena, je spodobněna v centru prostředního reliéfu průčelí na trůně posazeném na sloupu.

Rendez-Vous


Kolonáda na Rajstně

Na návrší jižně nad Valticemi se zvedá vrchol zvaný Rajstna nebo též Homole. Stavba byla dokončena roku 1817 podle projektu vytvořeného Josefem Hradtmuthem v roce 1810.

Kolonáda na Rajstně


Minaret

Ve stylu maurské archtitektury postavil architekt Josef Hardmuth na přelomu 18. a 19. století tuto pro Evropu neobvyklou stavbu. Sály Minaretu dřív sloužili Lichtenštejnům jako místo sbírky orientálních předmětů. Ty bohužel dnes nejsou přístupné, ale z nejvyšší galerie se můžete za jasného počasí kochat úžasnou vyhlídkou do krajiny.

Minaret

Vytisknout stránku Vytisknout stránku